จิตใต้สำนึกคือ

เขียนโดย และลิขสิทธิ์งานเขียน ของ ฐิตินาถ ณ พัทลุง

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน Neurolinguistic Programming

 

เบื้องหลัง

        คนมากมายไม่พอใจผลลัพธ์ในชีวิต เช่น ความรัก ความสัมพันธ์ การงาน การเงิน สุขภาพ น้ำหนักตัว ความสุขสงบใจ ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตต้องเริ่มที่บริเวณต้นเหตุคือจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นส่วนที่เก็บ ประสบการณ์ ในอดีตทั้งหมดรวมมาเป็น ความเชื่อ ความเห็น อุปนิสัย พฤติกรรม ความเคยชิน กรอบในการมองโลก สิ่งที่เราให้ค่าว่าดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ อยากทำ ไม่อยากทำ ความเชื่อว่าทำได้สำเร็จ ไม่สำเร็จ

 

วงจร

        มนุษย์แต่ละคนมีระบบในการรับข้อมูล ตีความ จากนั้นก็จัดเก็บลงในจิตใต้สำนึก ระบบการตีความหรือกรอบในการมองโลกของคนที่รู้สึกไม่ดี เมื่อรับข้อมูลใหม่เข้ามาก็จะตีความตามเครื่องกรองประสบการณ์ที่ชำรุด ทำให้ตีความประสบการณ์ซ้ำลงร่องเดิม ตอบสนองไปตามความเชื่อเดิม ทำให้ชีวิตไม่สามารถ หลุดออกมาจากผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจได้

 

ปราการป้องกันความเชื่อ

        การเปลี่ยนความเชื่อ อุปนิสัย ที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก ไม่สามารถ ใช้เพียงความต้องการเปลี่ยนความคิด เพราะความคิดออกมาจากตัวกรองประสบการณ์และ ความเชื่อ ที่ถูก ปกป้องโดย Critical factors

       Critical Factors กีดกันข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเชื่อเดิมของเรา เวลาที่จิตใต้สำนึกรับและฝังความเชื่อ เกิดในภาวะจิตใจต่างๆที่ Critical factors หยุดทำงานเช่น ผ่อนคลายจนจิตสำนึกหยุดคิด เหม่อลอย กลัว ตกใจ ดูโทรทัศน์ ฟังซีดี ขับรถเพลินๆ เช่น เวลาที่ลูกไม่คาดฝัน พ่อแม่ ดุลูกอย่างกระทันหัน วินาทีที่ลูกหยุดนิ่ง อึ้งอยู่ ขณะนั้นสิ่งที่พ่อ แม่ (ครู คนรัก เจ้านาย เพื่อน) พูดต่อมา จะไหลเข้าสู่จิตใต้สำนึกของลูกทันที

 

สภาวะพิเศษ

       จิตใต้สำนึกเราเป็นเหมือน เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ระหว่างใช้งาน อาจรับ ไวรัส ขยะ หรือ ใช้โปรแกรมซอฟแวร์ที่หมดอายุ ไม่เวิร์คอีกต่อไป การเปลี่ยนความเชื่อที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิต ก็เหมือนการปรับปรุงโปรแกรมซอฟแวร์ที่เราใช้ ให้ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ ให้กับตัวเองและผู้อื่น ให้ชีวิตมีพลัง วิธีการที่ทำ คือ ใช้การผ่อนคลายทำให้สมองอยู่ในภาวะที่ทางวิชาการเรียกว่า Altered state หรือ heighten state of suggestibility แล้วให้ผู้เข้ารับ สามารถ เลือก ใส่ความเข้าใจ ลงไปในประสบการณ์ในอดีต เปลี่ยน มุมมองในการเลือกรับรู้โลก เลือกความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่างๆ

 

ฝังใจ

        เช่น คนหนึ่งเคยกินเบียร์ครั้งแรกแล้วอาเจียร ต้องทำความสะอาด นึกถึงการกินเบียร์ ดึงภาพ กลิ่น สัมผัส ของการทำความสะอาด อาเจียร จนไม่กินเบียร์อีก คนๆหนึ่งมีความรู้สึกต่อการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัว คนที่รัก เคารพในทางลบ เพราะเคยมีประสบการณ์ ไม่ดีตอนเด็กๆ หรือจำความรู้สึก ถูกปฎิเสธ หรือล้มเหลวทางธุรกิจ หรือผิดหวังในความรัก ทำให้ไม่สามารถปรับสมองให้ คิด ทำพูด ที่ทำให้เกิด ความสำเร็จในเรื่องนั้นๆได้

 

หนีไม่พ้น

       เมื่อคนๆหนึ่งไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่ชีวิตที่ต้องการ เขาก็จะ หนีจากสิ่งที่ควรทำจริงๆในชีวิต ย้ายความสนใจไปยังสิ่งดึงดูดความสนใจอื่น (distraction) เช่น กินทั้งที่ไม่หิวจนอ้วนมาก ใช้จ่ายเกินตัวจนเป็นหนี้ ทำงานเพื่อลืมความทุกข์จนเสียสุขภาพ มีแฟนเยอะแต่เหงามาก สูบบุหรี่ทั้งที่สุขภาพไม่ดี แม้กระทั่งไปอาสาทำเรื่องของคนอื่นหรือส่วนรวมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่สะสางเรื่องค้างคาของตนเอง

       หรือจิตใต้สำนึกสั่งให้เก็บความเจ็บป่วยหรือความทุกข์เรื้อรังไว้ เพื่อใช้เป็นที่ซ่อนตัวเพื่อจะได้ไม่ต้อง perform หรือ ส่งมอบผลงานในชีวิต และรับผิดชอบต่อครอบครัวและตนเอง

        หรือพัฒนาไปสู่รอยฝังในใจที่ลึกขึ้น จนมีอาการชัดเจนจนต้องรับยาประเภทระงับตามอาการหรือแค่เพียงกดอาการไว้จากแพทย์ เช่น ซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำเพื่อให้รู้สึกปลอดภัยเวลาได้ทำอะไรซ้ำๆ เช่น ล้างมือ ปิดประตู เช็คกุญแจ ทำความสะอาด ทำร้ายตัวเอง

        หรือไม่มีความสุข อารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วรุนแรง จากความคิดเล็กๆพัฒนาไปสู่ความเคยชินที่จะคิดในรูปแบบที่เป็นโทษกับตัวเองซ้ำๆหลายคนเลือกทางแก้โดยใช้วิธีใช้ยากดประสาท ยาลดอาการซึมเศร้า เพื่อบรรเทาอาการ แต่ไม่ได้ดีขึ้นในระยะยาว เพราะไม่ได้เข้าไปจัดการที่ กระบวนการอัตโนมัติที่จิตใต้สำนึกเรียนรู้การคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์จนชำนาญ

 

หลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึก

 

แนวคิด

ทำไมเรื่องบางเรื่อง คนบางแบบถึงเข้ามาในชีวิตคุณ ทำไมปัญหาบางอย่างจึงปรากฎขึ้นในชีวิต

       สิ่งที่ดูเหมือนปัญหา ที่จริงแล้วคือความปรารถนาดี ที่จะให้เราพัฒนาความเข้าใจบางอย่าง เพื่อพาชีวิตไปสู่ความสุข ความรัก ความสำเร็จ ในระดับที่ดียิ่งขึ้น ปัญหา เป็นเพียงสิ่งที่เรียกร้องความสนใจ ให้เราช่วยหันกลับมาดูแลมาใส่ใจ ภายในจิตใจตัวเอง สะสางความรู้สึกภายในบางอย่าง ที่เราอาจใช้ชีวิตโดยกลบเกลื่อนมันไป ด้วยงานหนัก กิจกรรมเยอะ เรื่องสนุกกินเวลา

       คำตอบทั้งหมดอยู่ที่ปมในใจของเราเอง ปัญหาต่างๆเข้ามาเพื่อตอกย้ำให้เราคลี่คลายสิ่งที่อยู่ในใจตัวเอง แม้บางเรื่องเราคิดว่าลืมไปแล้ว แต่ยังมีผลต่อกรอบการมองโลกและการกระทำความคิดของเราโดยไม่รู้ตัว กลายเป็นที่มาของหลักสูตรเข็มทิศระบบจิตใต้สำนึก ที่ช่วยให้ผู้คนได้เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นความมั่นคง

 

ที่มา

       หลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึก มีฐานมาจากวิชา NLP Neuro-Linguistic Programming ที่เป็นวิชาว่าด้วยการปรับสิ่งที่เราบันทึกไว้ในจิตใจเป็นนิสัย เป็นความเคยชิน จนเราทำแบบ auto pilot คือทำแบบเป็นอัตโนมัติ กรณีที่ผลลัพธ์ในชีวิตไม่น่าพอใจ ก็แปลว่าเราต้องกลับไปดูสิ่งที่เราทำเป็นแบบออโต้ไพลอต แบบอัตโนมัติ ซึ่งเรามักรับกรอบพฤติกรรมนี้มาโดยอาจไม่รู้ตัวตั้งแต่เรายังเด็ก โดยนำ NLP มาพัฒนาควบคู่กับหลักการเข็มทิศชีวิต ทำให้เกิดกระบวนการที่สมบูรณ์ทั้งความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และ วิธีปฎิบัติการที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงในชีวิต

 

รากของชีวิต

       ผลลัพธ์ในชีวิตที่ปรากฎต่อสายตา ไม่ว่าจะเป็น น้ำหนักตัว คนรอบตัว รายได้ งาน ความสัมพันธ์ ไปจนถึงในระดับลึกซึ้ง เช่น ความสุข ความเคารพตัวเอง ความพึงพอใจในชีวิต มีจุดเริ่มต้น มีรากในจิตใต้สำนึก เหมือนภูเขาน้ำแข็งใต้ทะเลที่เรามองไม่เห็นจนจมเรือไททานิคได้

คุณอาจมีรายได้เท่านี้เพราะจิตใต้สำนึกของคุณอนุญาตให้ตัวเองทำได้แค่นี้

        คนป่วยเรื้อรังวิ่งรักษาทั่วโลกไม่หายเพราะจิตใต้สำนึกใช้การป่วยเป็นที่ซ่อนตัวให้ไม่ต้องส่งมอบผลงานในชีวิต วิ่งรักษาไปทั่วโลกก็ไม่หายจนกว่าจะรู้ตัว

        สามีที่หงุดหงิดไม่อยากพูดกับภรรยา ค้นพบในหลักสูตรจิตใต้สำนึกว่า เป็นเพราะความรู้สึกล้มเหลวในหน้าที่การงาน จนรู้สึกผิดที่ไม่สามารถทำหน้าที่ของสามี หรือดูแลภรรยาได้ไม่ดีพอ ทางการเงิน ความรู้สึก จนเลี่ยงไม่สนใจภรรยา ไม่ใช่เพราะภรรยาบกพร่องแต่อย่างใด และต้นเหตุของความคิดที่เป็นปัญหาเกิดตั้งแต่ตอนอายุเพียง 4 ขวบ

        คนเก่งที่ไม่สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิต อาจเป็นเพียงเพราะเก็บกักบางอย่างที่ พ่อแม่หรือครูพูดโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขา

        ผู้หญิงที่มีปัญหากับคนรักคนแล้วคนเล่า เลือกคนผิดซ้ำๆ อาจเป็นเพราะเธอไม่เคยหายจากแผลที่รู้สึกว่าตัวเองถูกปฎิเสธจากคนๆนึง

        คนๆนึงทำงานไม่ประสพความสำเร็จทั้งที่เป็นคนมีฝีมือ อีกคนล้มเรื่องความรักทั้งที่ดีทุกอย่าง ปรากฎว่าตั้งแต่อยู่ในท้อง แม่มีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ต้องการมีลูก เด็กรู้สึกผิดที่มีชีวิต หรือบางคนรับรู้ได้ถึงความไม่เป็นที่ต้องการและใช้ชีวิตแบบคนที่ไม่เป็นที่ต้องการตลอดมา ด้วยมุมมองต่อชีวิตแบบนั้น เขาก็ย่อมได้รับชีวิตตามนั้น

 

ทำสิ่งที่เวิร์ค

        ไอน์สไตน์บอกว่า มนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ ทำวิธีแบบเดิมซ้ำๆทั้งที่ไม่ได้ผลแล้วหวังว่า ทำแบบเดิมไปเรื่อยๆแล้วผลลัพธ์จะเปลี่ยนไป

        เราก็แค่ รู้ว่าแบบเดิมไม่ได้ผล ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้ทั้งที่อยากเปลี่ยน เข็มทิศจิตใต้สำนึก ช่วยเราเปลี่ยนวิธีการทำ ทำด้วยวิธีที่เวิร์ค ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไม่ปล่อยให้ ชีวิตเรากลายเป็นการขับเคลื่อนอัตโนมัติ โดยไม่ได้ดูว่าสิ่งนี้กำลังพาเราไปไหน แล้วเราอยากไปที่นั่นหรือเปล่า

        ถ้าเราไปยืนหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบินแล้ว บอกว่าฉันไม่ไปที่นั่นที่นี่ แต่ไม่บอกว่าเราต้องการไปที่ไหน คนขายก็คงขายตั๋วให้เราไม่ได้ เราก็ไม่ได้อยู่ในจุดหมายที่เราต้องการอยู่

        บางคนโกรธแค้นคนๆนึงมาก นั่งเคียดแค้นเจ็บช้ำน้ำใจทุกวัน เหมือนคนที่นั่งกินยาเบื่อหนู หวังว่าหนูจะตาย โดยไม่เคยรู้ว่าตัวเองทำอย่างนี้จะได้ผลอย่างไร

        หรือเราเศร้าแต่ในหัวเราเล่นแต่ซีดีเพลงอกหัก เราอาจโวยวายว่าไม่เอาๆเพลงแบบนี้ เข็มทิศจิตใต้สำนึก จะสอนให้เรารู้วิธีเปลี่ยนซีดีในหัวตัวเอง

       บางคนอยากหายป่วยแต่ไม่หาย เพราะจิตใต้สำนึกกลัวว่าถ้าหายจะไม่มีใครสนใจ ก็ต้องทำความเข้าใจจนทุกส่วนในตัวเขา เลือกแนวทางและผลลัพธ์อย่างรู้ตัวลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็น

       ผู้หญิงอายุกว่า 50 ปี คนหนึ่ง สงสัยว่าทำไมเธอจึงได้รับผลตอบแทนน้อย ทั้งๆที่เป็นคนมีความสามารถ แต่คนมักปฎิบัติกับเธอแบบเป็น ภาระ มากกว่าเป็น คนที่มีค่า วันที่เธอมาเข้าหลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึก ขณะที่เข้าสู่ภาวะผ่อนคลาย ที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าคลื่นสมองช้าลง จนถึงระดับธีตา เธอจำความรู้สึกขณะที่เป็นเด็กทารกได้ เธอรู้สึกว่าขณะนั้น แม่ไม่ต้องการให้เธออยู่ในท้อง เธอเป็นภาระ เธอรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการ เธอได้เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมตลอดทั้งชีวิต ความรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการถึงอยู่กับเธอเสมอ จนทำให้เธอมีแฟนตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุ 17 เพื่อจะได้มีใครสักคนรักเธอกอดเธอ เลือกแฟนที่ดูทึ่มที่สุด แต่มั่นคง เพื่อเขาจะได้ยอมทน อยู่กับเธอไม่ทิ้งเธอไป ทั้งที่เธอเป็นคนสวย ใจดี แต่คนอื่นๆ มักจะปฏิบัติกับเธอไม่ดีเสมอ

 

ความลับ

       เธอเก็บความอยากรู้อันนี้ไว้ไม่ไหว ว่าทำไมแม่ไม่ต้องการเธอ วันนี้แม่อายุ กว่า 70 ปี แต่เธอต้องรู้ให้ได้ ปรากฏว่า ความจริงคือ ตอนที่แม่ตั้งครรภ์ พ่อไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นเพียงแค่ครั้งเดียว แต่ติดเชื้อซิฟิลิสมา ทำให้แม่เป็นห่วงมากกลัวว่าเธอจะพิการ แม่เลยเฝ้าแต่คิดขณะตั้งครรภ์ว่าลูกไม่น่ามาตอนนี้เลย มันอันตรายมาก แม่ไม่รู้เลยว่า ความรู้สึกไม่อยากให้เธอมาอยู่ในท้อง ได้ผ่านทุกอณูความรู้สึกของแม่ ไปบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกส่วนที่ลึกที่สุดของเธอเรียบร้อยแล้ว

       เวลาที่เราเป็นเด็ก สมองบางส่วนยังพัฒนาไม่เต็มที่ เราไม่เข้าใจว่านี่คือนานหรือแค่ชั่วขณะเดียว ทันตแพทย์หญิงอีกคนที่อยู่ในห้องเรียนเดียวกัน จำได้ตั้งแต่ตัวเองยังเป็นทารกแบเบาะ อายุ 7 เดือน ร้องไห้ในเปลแล้วไม่มีคนมาอุ้ม สมองที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ไม่เข้าใจเรื่องเวลา คิดว่าเวลาครึ่งชั่วโมงที่ร้องแล้วไม่มีใครอุ้ม คือตลอดกาล คิดว่าตัวเองไม่มีใครรัก ทั้งๆที่นั่นไม่ใช่ความจริงเลย แต่ในสมองของคน อะไรคือจริง อะไรคือไม่จริง

 

สิ่งที่อยู่เบื้องหลัง

        ผู้ชายคนหนึ่ง ตอนเด็กๆพ่อไปมีเมียน้อย ทิ้งลูกกับแม่ไว้ไม่ไปเยี่ยมไม่ไปดูแล วันหนึ่งลูกได้ข่าวว่าพ่อไปเที่ยวเมืองนอก เด็กน้อยอุตส่าห์นั่งรถเมล์ ไปรอรับพ่อที่สนามบินดอนเมือง พอไปถึงก็ยืนเกาะลูกกรงรอด้วยใจจดจ่อ

       ทันทีที่พ่อลงเครื่องมาเห็นลูกมารอโดยไม่ได้นัดหมาย พ่อตกใจมาก ด้วยความประหลาดใจ พ่ออุทานว่า "มาทำไมล่ะแก อยากได้ของฝากล่ะสิ" ตอนที่พ่อพูดอย่างนั้น ลูกช็อค ภาษาทางจิตใต้สำนึกเรียกว่าเกิด brain pattern interruption หรือ สมองช็อค ส่วนที่ปกป้องความเชื่อ critical factor เปิดออก วินาที ที่ใครบางคนทำให้เราสะดุ้งตกใจ จนส่วนที่ปกป้องเราไม่ได้ระวังตัว สิ่งที่เขาพูดต่อจากนั้น ไหลตรงเข้าสู่ จุดบรรจุความเชื่อของเราทันที่ เหมือนเวลาที่เราคิดว่าคนจะชม เรารอรับคำชม แต่พอกลายเป็นโดนว่า เราจะเสียใจมากกว่าปกติ เจ็บปวดมากกว่าปกติ

      วินาทีที่ลูกกำลังตกใจ พ่อพูดต่อว่า "อยากได้ของฝากล่ะสิ คนอย่างแกน่ะ ไม่คู่ควรกับการได้อะไรดีๆหรอก"

      ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้อายุ 50 กว่าแล้ว ผู้ชายคนนี้ สร้างความสำเร็จมาถึงจุดหนึ่งทีไร เขาทำพังลงทุกที จนมาค้นพบ ความเชื่อที่ตัวเองไม่เคยรู้ แล้วเพิ่งได้เห็นว่า มีบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาทำพังโดยไม่รู้ว่าทำไม

 

ความจริงในมุมใหม่

       ในหลักสูตร เข็มทิศจิตใต้สำนึก เขาถูกพากลับไปในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งแบบผู้ใหญ่ ที่มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการ์ณ มีความกล้าหาญแบบผู้ใหญ่กลับไปด้วย เขาเจ็บปวด กลัว ไม่กล้า ไม่อยาก กลับไปที่จุดนั้นอีก

แต่ก็ต้องไปเพื่อสะสางให้ความเชื่อนี้หยุดส่งผลในชีวิตของเขาเสียที

        ด้วยสายตาที่กลับไปแบบผู้ใหญ่ เขากลับเห็นว่าตอนนั้นพ่อเหงื่อแตกเต็มตัว แววตารู้สึกผิด ละอายใจ หน้าเสีย เขาเพิ่งเห็น เพิ่งเข้าใจว่า ที่จริงแล้ว พ่อแค่รู้สึกผิด ที่ไม่ได้ซื้อของมาฝากเขา รู้สึกผิดที่ทิ้งเมียกับลูกไปมีความสุข ไม่ได้กลับไปดูแล จนลูกต้องมาตาม

       พ่อแค่รู้สึกผิด และไม่ได้มีอะไรผิดพลาดในตัวเขา เขาปกติ ไม่ได้บกพร่องจนพ่อไม่รัก เขาปกติดี คู่ควรกับสิ่งดีๆ พ่อแค่พูดเพราะพ่อไม่รู้จะรับผิดชอบกับความรู้สึกของเขากับแม่ได้อย่างไร เหมือนที่เวลาเขากลับบ้านดึกแล้ว สงสารเมีย เขาก็จะพาลหาเรื่องว่าบ้านรก อาหารไม่อร่อย ทั้งหมดที่พูดไป ก็เพราะรู้สึกผิดต่อเมียเท่านั้นเอง ไม่ใช่เป็นเพราะความบกพร่องของเมียแต่อย่างใด ซาบซึ้งในความดีความอดทนของเธอเสียด้วยซ้ำ

       ตั้งแต่ผู้ชายคนนี้สลัดความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับตัวเองออกไป คุณลองนึกภาพดูว่าชีวิตที่ไม่ได้แบกขยะเป็นคันรถ จะมีความสุข มีพลังขนาดไหน

 

สิ่งที่เราไม่เคยรู้

       ผู้หญิงคนหนึ่งทำโปรเจ็คทุกอย่างแล้วหยุดตรงที่เกือบเสร็จ เธอเพิ่งพบว่า ตอนเด็กๆ สอบได้เกรดสี่เกือบทุกวิชายกเว้นสองวิชา เอาเกรดมาให้แม่ดูด้วยความตื่นเต้น พอแม่เห็น เด็กน้อยรอรับคำชม แม่พูดว่า อีกสองวิชาเองนะลูก ทำไมไม่ทำให้ได้ล่ะลูก ตั้งแต่นั้นเธอกลัวการวัดผลแข่งขันทุกชนิด เลือกทำงานองค์กรที่ไม่ต้องแข่งขัน เลือกทำงานที่มีคนช่วยกันหลายๆคน ผลตอบแทนน้อย ไม่มีผลงานเป็นของตัวเอง ไม่พบความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ทำ ในชีวิต แน่นอนเธอไม่เลือกคู่ชีวิต ยอมอยู่คนเดียว อย่างกลางๆ ไม่ทุกข์มาก แต่ไม่เคยมีความพึงพอใจ เหมือนไม่เคยมีชีวิตที่แท้จริง พอเข้าใจตัวเอง เข้าใจแม่ คลายปมในจิตใจที่แอบซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์ ทุกอย่างก็เข้าที่ มีชีวิตชีวา ทั้งเรื่องงาน ความรัก เงิน ตำแหน่งความสุขใจ

 

เด็ก 3 ขวบในตัวเรา

       ในยามเป็นเด็กเราอาจกลัวโดยไม่มีเหตุผล เช่นกลัวความมืด เสียงดัง กลัวสิ่งที่ผู้ใหญ่ พ่อแม่หรือครู พูดหรือ ทำ แล้วเรานำกรอบการมองโลกที่ใด้มาจากประสพการณ์วัยเด็ก มาใช้โดยไม่รู้ตัว เราจึงต้องกลับไปเคลียร์ด้วยความเข้าใจแบบผู้ใหญ่ เข้าใจใหม่ ให้เหตุการณ์เหล่านั้น หยุดส่งผลในชีวิตเรา

เข็มทิศจิตใต้สำนึกเชื่อว่า When shit happens,undo it! เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นได้ คลายมันไป!

It is never too late to have a wonderful childhood!

ไม่ว่าวันนี้คุณอายุเท่าไร ไม่เคยสายเกินไปที่จะมีชีวิตวัยเด็กที่มีความสุข เห็นความจริงด้วยสายตาของผู้ใหญ่

อย่าปล่อยชีวิตให้เด็ก 3ขวบในตัวเราเป็นคนบงการ

 

มีชีวิตที่มหัศจรรย์

        ผลลัพธ์ในชีวิต เป็นสิ่งที่มาเตือน ให้เราสนใจดูแล พัฒนาสิ่งดีๆ ยอดเยี่ยมในตัวที่เรามี เราแต่ละคนเกิดมาเพื่อทำสิ่งดีงามที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเมื่อไรที่เราเก็บความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับตัวเองไว้ หรือไปอยู่กับองค์กรผิดๆ คนผิดๆ ชีวิตจะส่งความยากเข้ามา เพื่อท้าทายให้เราลุกขึ้นมาดู มาเปลี่ยน หยุดดำเนินชีวิต ที่ขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติ ตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าสิ่งที่เราเชื่อ คนที่เราเชื่อ สิ่งที่เราฝากชีวิตไว้ จะพาเราไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการจริงหรือ และมากไปกว่านั้น เป้าหมายที่เราวิ่งเข้าหา ใช่สิ่งที่ชีวิตของเราต้องการหรือเปล่า

       เราทุกคนเวลาที่ประสพความสำเร็จ มีความสุขความพึงพอใจในชีวิต เราก็รู้และทำอยู่แล้ว แต่บางครั้งเราก็อาจหลงลืม ลืมที่เรารู้สึกดีๆ ลืมด้านดีๆในชีวิต ลืมว่าเราทำอย่างไรคิดอย่างไรจึงมีความสุข ประสพความสำเร็จในชีวิต

      คนแต่ละคนมีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในตัวเอง เกิดมาเพื่อพัฒนาสิ่งดีๆในตัวเองนี้ ดึงมันออกมาใช้ทำประโยชน์ให้โลก ทำประโยชน์ให้ตัวเอง มีชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมาย แล้วโลก ก็ตอบแทนเป็นความสุข ความรัก ความสำเร็จ ความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต ที่เรารู้สึกอยากตื่นขึ้นมาแต่เช้าทุกวัน มีพลัง จดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำเราทุกคนมีสิ่งดีงามที่สุดอยู่ในตัว ความท้าทายต่างๆ มาเพื่อเจียรไน สิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณให้เปิดเผยออกมา