หลักสูตร Super NLP 2 วัน
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึก Super NLP 2 วัน

 

หลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึก  เป็นการสัมมนา  ไม่ใช่การบำบัด  ผู้เข้าเรียนต้องเซ็นเอกสารยืนยันว่ามีความปกติ  สามารถดูแลตัวเองได้  และมีวิจารณญาณครบถ้วนในการเลือกใช้เทคนิคต่างๆ จากการเรียน

 

จุดเด่น :

การทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย ความแตกต่างที่ผู้เรียนยืนยันคือ คนที่เลือกประสบความสำเร็จ ได้ประสบความสำเร็จตามที่เขาต้องการ 

 

3 โครงสร้างพฤติกรรมมนุษย์ เข้าใจตัวเองและคนอื่น เช่น

คนซื้อเป็นโครงสร้างแบบเก่า แต่คนขายอธิบายว่าสินค้าชิ้นนี้แปลกใหม่อย่างไร คนซื้อรู้สึกไม่คุ้นเคยก็ไม่ซื้อ

คนซึมเศร้าต้องการความรู้สึกเดิมๆ ว่าเศร้า เหงาเจ็บทุกข์แบบนี้ที่คุ้นชิน  จึงพยายามรักษาความเศร้าไว้ด้วยเพลงเศร้า

พูดเรื่องไม่ดี โดยไม่รู้ตัวว่าขังตัวเองไว้ในความทุกข์

 

การเรียนเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ ในห้องเรียนเข็มทิศเป็นเรื่องที่สนุกที่สุด ทำให้เราพัฒนาเทคนิค การขาย การบริหารคน บริหารความสัมพันธ์กับคนได้อย่างยอดเยี่ยม

คนมากมายไม่อนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จ เพราะติดค้างบางอย่างจากครอบครัว

การทำงานในห้องเรียนเข็มทิศจะรวมถึง ทรานซ์

(ทรานซ์ หมายถึง การนอนลงในสภาวะผ่อนคลายตัวเองที่สุด เพื่อพร้อมในการกลับไปยังเหตุการณ์ต่างๆที่ฝังอยู่ในใจของเรา)

 

เราทุกคนเคยประสบความสำเร็จสอบจบ ป.1 ผ่าน ทำบางอย่างสำเร็จ เคยมีความสุข มีสิ่งดีดีในชีวิต แต่หลายครั้งที่บางอย่างเกิดขึ้น เราลืมว่าตอนเรามีความสุข เป็นที่รัก ประสบความสำเร็จ เราคิดอะไร เคลื่อนไหวตัวเองอย่างไร หัวเราะ ยิ้ม เป็นตัวของตัวเองอย่างไรตอนที่เราเป็นเราที่ดีที่สุด

 

ทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นในโลก สร้างขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกในหัวของเราก่อน   การประสบความสำเร็จในชีวิตเกิดขึ้นตั้งแต่สิ่งที่เราคิดเรารู้สึก กรอบ ความคิด ความเชื่อ การมองโลก สิ่งที่เราให้ความสำคัญ กำหนดท่าทีการกระทำ การวางแผน การลงมือทำและทั้งหมดนั้นกำหนดความสำเร็จของเรา

ทำไมคนหลายคนหยิบจับงานใดก็ประสบความสำเร็จเป็นที่รัก มีความสุข เขาคิดอะไรในหัว สร้างความคิดความรู้สึกในตัวเองอย่างไร  แนวทางการดูแลจิตใต้สำนึกที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบว่า การศึกษาทางด้านจิตใจเราสามารถศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จและนำแนวทางนั้นมา ดำเนินในชีวิตเราด้วย การเข้าไปตรวจสอบ ดูแลในระดับจิตใต้สำนึกที่คลื่นสมองผ่อนคลายที่สุดทำให้เราเข้าถึงความทรงจำ ระยะยาว ที่เราอาจจำไม่ได้

 

สอบถามเพิ่มเติม :  

                               086-745-0777 

                               086-745-1777,

                               086-745-9777,

                               086-664-8870,

                               087-677-2342

 

 

***ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรสัมมนาทางวิชาการ ไม่ใช่การบำบัด และไม่รับบำบัด ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำแนวทาง ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทำให้เกิดขึ้นในชีวิตตัวเอง***

 

**หากยืนยันหลักสูตรแล้วไม่สามารถยกเลิกหลักสูตรได้ตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด**

 

 *ผู้จัดสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเวลาสถานที่ได้ตามความเหมาะสม*