หลักสูตร เข็มทิศจิตใต้สำนึก Happy CEO
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึก Happy CEO 2 วัน

 

อบรมวันที่              1 กุมภาพันธ์ – 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาที่อบรม            9.00 – 17.00 น.

ราคาหลักสูตร         ราคา 25,000 บาท

สถานที่อบรม          โรงแรมอนันตรา สาทร

 

การชำระเงิน:      โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี:              บริษัท เข็มทิศเมตตา จำกัด  

                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนพลู

                            บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 007-1-74111-7

 

สมัครเรียนติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

086-664-8870 ID Line: compassclass

086-745-9777 ID Line: compassteam

 Line official: @lifecompass

 

 

***ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรสัมมนาทางวิชาการ ไม่ใช่การบำบัด และไม่รับบำบัด ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำแนวทาง ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทำให้เกิดขึ้นในชีวิตตัวเอง***

 

**หากยืนยันหลักสูตรแล้วไม่สามารถยกเลิกหลักสูตรได้ตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด**

 

 *ผู้จัดสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเวลาสถานที่ได้ตามความเหมาะสม*

 

จัดอบรมโดยบริษัท เข็มทิศเมตตา จำกัด