หลักสูตร เข็มทิศจิตใต้สำนึก The Young CEO
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึก The Young CEO 2 วัน

 

อบรมวันที่              1 กุมภาพันธ์ – 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาที่อบรม            9.00 – 17.00 น.

ราคาหลักสูตร         ราคาพิเศษ 15,000 บาท (จากราคา 25,000 บาท)

สถานที่อบรม          โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ (สาทร)

 

การชำระเงิน:      โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี:              บริษัท เข็มทิศเมตตา จำกัด  

                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนพลู

                            บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 007-1-74111-7

 

สมัครเรียนติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

086-664-8870 

086-745-9777

 Line official: @lifecompass

 

 

***ทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรสัมมนาทางวิชาการ ไม่ใช่การบำบัด และไม่รับบำบัด ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำแนวทาง ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทำให้เกิดขึ้นในชีวิตตัวเอง***

 

**หากยืนยันหลักสูตรแล้วไม่สามารถยกเลิกหลักสูตรได้ตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด**

 

 *ผู้จัดสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเวลาสถานที่ได้ตามความเหมาะสม*

 

จัดอบรมโดยบริษัท เข็มทิศเมตตา จำกัด