หลักสูตร การใช้ Business Model และทฤษฎีการสร้างเจตจำนงของไอน์สไตน์
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร การใช้ Business Model และทฤษฎีสร้างเจตจำนงของไอน์สไตน์

ระบบประสาท สมอง ความคิดของเราทำงานอย่างเป็นระบบ คนจำนวนมาก ปล่อยให้ความสำเร็จเป็นเรื่องความคิดที่เกิดขึ้นครั้งเดียวไม่สามารถทำซ้ำได้อีก ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

การสร้างความสำเร็จต้องฝึก จนเกิดเครือข่ายทางสมองที่แข็งแรงในการคิดสำเร็จ ทำสำเร็จซ้ำ ๆ

ฝึกวินัยในการสร้างความรู้สึกสำเร็จ

การเลือก Input เพื่อให้เกิด Output เป็นความสำเร็จ

ใจของเราสร้างผลผลิตได้ยิ่งกว่าเหมืองทอง

การมีวินัยในการคิดดี คิดถูก เป็นงานหนักมาก น้อยคนนักที่จะฝึกทำ น้อยคนนักที่จะทำได้

การเข้าใจศักยภาพสูงสุดจากระบบความคิด ช่วยเราได้มหาศาล ทำให้เราได้มีโอกาสช่วยคนอื่นอีกมากมาย

เราทุกคนเคยมีความสำเร็จมาแล้ว ต้ังแต่เรื่องเล็กถึงเรื่องใหญ่ ใช้คุณภาพระบบความรู้สึกของความสำเร็จแบบเดียวกัน

เราจะเรียนรู้วิธีการทำซ้ำความสำเร็จของตนเอง ดึงศักยภาพที่เรามีอยู่แล้วในตัวเองออกมาใช้ เพื่อสร้างความสำเร็จให้

1 เกิดขึ้นซ้ำ ๆ บ่อย ๆ เมื่อเราต้องการ

2 เกิดในมิติด้านต่าง ๆ ของชีวิต

3 เกิดในขนาดใหญ่เท่าไรก็ได้ที่เราต้องการ

ความคิดของเราก่อสร้างชีวิตของเราขึ้นมา ชีวิตคือความคิดที่ต่อเนื่องเป็นชุด ๆ เกิดดับติดต่อกัน เรารับรู้ชีวิตผ่านการตีความของเรา ชีวิตของเราเป็นอย่างที่เราคิด แต่เราเลือกได้ว่าเราจะคิด รู้สึก และตีความอย่างไร ดังนั้นเท่ากับว่าเราเลือกกำหนดชีวิตของเราได้

เราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทุกเวลาด้วยการเปลี่ยนความคิดตัวเอง

ถึงเวลาอนุญาตให้สิ่งที่ดีที่สุด เกิดขึ้นในชีวิตเรา

 

หลักสูตร การใช้ Business Model และทฤษฎีการสร้างเจตจำนงของไอน์สไตน์

 

อบรมวันที่              2 มีนาคม - 3 มีนาคม 2562

เวลาที่อบรม            9.00 – 17.00 น.

ราคาหลักสูตร          25,000 บาท

สถานที่อบรม          โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน (พระราม 9)

 

การชำระเงิน:      โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี:              บริษัท เข็มทิศความสุข จำกัด  

                            ธนาคารกสิกรไทย สาขาสวนพลู

                            บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 007-1-58932-3

สอบถามเพิ่มเติม

086 745 9777 compassteam

086 664 8870 compassclass

ไลน์แอด @lifecompass

 

**หากชำระเงินและได้รับการยืนยันหลักสูตรแล้วไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถเลื่อนการอบรมหลักสูตรได้**

 

 *ผู้จัดสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเวลาสถานที่ได้ตามความเหมาะสม*

 

จัดอบรมโดยบริษัท เข็มทิศความสุข จำกัด