กำหนดการเรียน
***นักเรียนเก่าที่เคยเรียนในหลักสูตรนั้น ๆ สามารถเรียนทบทวนบทเรียนซ้ำเฉพาะวันที่สะดวก โดยจ่ายในอัตรานักเรียนเก่าคือครึ่งเดียว ต่อวัน***