หนังสือ
หนังสือ
เข็มทิศชีวิต 2
ผู้เขียน
ฐิตินาถ ณ พัทลุง

ราคา
180 บาท

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

        หนังสือเล่มนี้จึงมิเพียงเป็นหนังสือคิดบวก เพราะคิดบวกอาจใช้แก้ปัญหาทีละอย่างหรือ สองอย่างที่เข้ามา แต่ถ้าปัญหารุมล้อมในทุกๆ ด้าน มองไปมีแต่ด้าน ลบ-ลบ-ลบ แทบเอาชีวิตไม่รอด กลายเป็นปัญหาหาร คุณต้องการบางสิ่งที่มากกว่าคิดบวกหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของคนคิดคูณ คือ บวก บวก บวก และ บวก เพราะไม่ว่าจะสูญเสียเพียงใด ไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะปฏิเสธคุณเพียงใด ไม่ว่าวันคืนแห่งความทุกข์จะมืดมนเพียงใด อาจต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง จนแม้กระทั่งชีวิตของคุณเองหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 • Book
  เข็มทิศเศรษฐี : หัวใจเศรษฐีสมัยพุทธกาล
 • Book
  ฤทธิ์แห่งใจ รุ่น Limited Edition
 • Book
  เข็มทิศชีวิต
 • Book
  เข็มทิศชีวิต 2
 • Book
  เข็มทิศชีวิต 3
 • Book
  เข็มทิศจิตใต้สำนึก
 • Book
  เข็มทิศชีวิตมั่งคั่ง
 • Book
  เข็มทิศความสุข
 • Book
  เข็มทิศชีวิต 7
 • Book
  Box set เข็มทิศชีวิตทั้ง 7