หนังสือ
หนังสือ
เข็มทิศจิตใต้สำนึก
ผู้เขียน
ฐิตินาถ ณ พัทลุง (ครูอ้อย)

ราคา
89 บาท

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

 

ถ้าจิตใต้สำนึกเชื่ออย่างลึกซึ้งว่าตัวเองไม่คู่ควร 

เมื่อได้สิ่งที่ดีงามในชีวิต จิตใต้สำนึกก็จะสั่งให้ทำบางอย่างที่ไม่มีเหตุผล

จนสิ่งดี ๆ นั้นหายไป...กี่ครั้งในชีวิตที่เราเห็นคนทำบางอย่างโดยไม่มีเหตุผล

แล้วเกิดผลลัพธ์ตรงกับความเชื่อ ตรงกับภาพที่มองเห็นตัวเอง

ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม

ลงมือทำให้ส่วนที่ลึกที่สุดในใจรู้ว่าเราเหมาะสม

คู่ควรกับชีวิตที่ดีงามหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 • Book
  เข็มทิศเศรษฐี : หัวใจเศรษฐีสมัยพุทธกาล
 • Book
  ฤทธิ์แห่งใจ รุ่น Limited Edition
 • Book
  เข็มทิศชีวิต
 • Book
  เข็มทิศชีวิต 2
 • Book
  เข็มทิศชีวิต 3
 • Book
  เข็มทิศจิตใต้สำนึก
 • Book
  เข็มทิศชีวิตมั่งคั่ง
 • Book
  เข็มทิศความสุข
 • Book
  เข็มทิศชีวิต 7