• กิจกรรม

เข็มทิศภาวนาอินเดีย เนื่องในวันมาฆบูชา ครูอ้อยกับชาวเข็มทิศ 300 คน ที่พุทธคยา เขาคิชกูฏ พาราณสี ขอส่งบุญกุศลมาถึงทุกท่านเสมือนหนึ่งท่านได้ทำด้วยตนเอง

 

พุทธคยา เป็นที่ที่พวกเรารักผูกพัน ทันทีที่เครื่องบินลง ถึงคยา เรารู้สึกเหมือนกลับบ้าน ใจของเรากลับมาอยู่กับลมหายใจ ระลึกถึงพระพุทธคุณ

วันแรก เรา300คน ได้นั่ง ภาวนากันที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ เหมือนเราได้นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระพุทธองค์ ขณะที่เราปฏิบัติบูชา

 

วันมาฆบูชา ตอนกลางวันเรา ไปสวดโอวาทปาฏิโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ที่วัดเวฬุวัน ในวันมาฆบูชา

กลางคืน เราเวียนเทียน มาฆบูชา ณ กุฏิของพระพุทธองค์ ที่บนยอดเขาคิชกูฏ พระจันทร์ขึ้น ตรงกับพระอาทิตย์ที่กำลังทองแสงสวยงามสีชมพู ก่อนจะลาลับเหลี่ยมเขาไป

แสงจันทร์วันมาฆบูชา งดงามแข่งกับแสงดาวเจิดจรัสบนยอดเขา

ลมเย็นๆพัดผ่าน มีเพียงแค่คณะของเราอยู่บนยอดเขายามค่ำ

ตั้งใจรำลึกถึงวันที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นั่น ในกรุงราชคฤห์

ครูเล่าเรื่องราวจากพระสูตรในสมัยพุทธกาลมากมาย หัวใจของทุกคนอบอุ่น น้ำตาไหลด้วยความปีติ

 

ทุกคนรู้ชัดว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเราตลอดไป ทำให้เรามุ่งมั่นรักษาใจของเราในทุกสถาณะการณ์ ตั้งใจภาวนา ทำทาน รักษาศีล รักษาใจ

 

ขอส่งบุญกุศลทั้งปวง ไปถึงทุกคน ขอให้บุญบารมีที่ทุกคนเคยทำไว้ในอดีต คุ้มครองรักษาทุกท่าน

 

ให้ความปรารถนาของท่าน จงสำเร็จ

จงสำเร็จ

จงสำเร็จ

 

#เข็มทิศภาวนาอินเดีย

#เข็มทิศภาวนา

#มาฆบูชา