• กิจกรรม
กิจกรรมปี 2013

ประมวลภาพกิจกรรมเข็มทิศภาวนา 6 เมื่อวันที่  24-26 มีนาคม 2556

ครูอ้อยเป็นเจ้าภาพ จัดการภาวนาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่  6 โดยในครั้งนี้นอกจากทุกท่านได้เข้าใจธรรมะ จากการภาวนาและซาบซึ้งกับการบรรยายธรรม ในช่วงค่ำกับครูอ้อยเช่นเคยแล้ว  ยังได้ร่วมกันเดินเวียนเทียนร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ของเขาใหญ่อีกด้วย