• กิจกรรม
กิจกรรมปี 2012

การขัดเกลาฝึกฝนตนเองต้องทำอย่างต่อเนื่อง แม้เมื่อผู้เรียนออกจากห้องเรียนเข็มทิศจิตใต้สำนึกไปแล้ว จะต้องหมั่นไต่ถาม ปรึกษาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับเพื่อนๆและครูอ้อย ทุกวันผ่านพื้นที่เฉพาะ สำหรับครูและนักเรียน

ไปจนถึงการนัดติว ที่ครูอ้อยจัดสอนฟรีให้นักเรียนครั้งละ1วันเต็ม ในการทบทวนการเคลื่อนไปทำความฝันให้เป็นจริง กลับมาทบทวนปัญหา โอกาสและจุดยืน

ไปจนถึงการร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นประจำครั้งละ 3วัน ซึ่งครูอ้อย เป็นเจ้าภาพจัดการปฏิบัติ ในรีสอร์ท สนามกอลฟ์ ฟรีตลอดทั้ง3วันซึ่งผู้ไปร่วมปฏิบัติ สามารถพาครอบครัวไป ได้พักผ่อน ได้กำลังทั้งกายและใจในหมู่มวลกัลยาณมิตร