• กิจกรรม
กิจกรรมปี 2012

ชาวเข็มทิศทุกคน นอกจากเรียน วิชาเพื่อประสบความสำเร็จในทางโลก มีความสุขกับครอบครัว ให้อภัยพ่อแม่และตัวเอง แล้ว ทุกคนยังไปร่วมกันปฏฺบัติธรรม ทุกสามเดือน เพื่อให้เกิดปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม