• กิจกรรม
กิจกรรมปี 2016
1 |
วันที่ : 8 มี.ค. 2559
#ห้องเรียนเข็มทิศฟรีฟรีฟรี พวกเราทุกคนคือปาฏิหาริย์ วันนี้ทุกคนยอดเยี่ยมที่สุด ยิ่งใหญ่ มีหัวใจที่งดงาม ครูอ้อยและทีมอาสา ซาบซึ้งใจกับพวกเราจนไม่สามารถหยุดพูดถึงความยอดเยี่ยมของพวกเราได้   ครูซาบซึ้งใจที่สุด ซาบซึ้งตั้งแต่วินาทีที่ครูยังเดินไปไม่ถึงเวที แวะเยี่ยมค...
วันที่ : 25 ก.พ. 2559
เข็มทิศภาวนาอินเดีย เนื่องในวันมาฆบูชา ครูอ้อยกับชาวเข็มทิศ 300 คน ที่พุทธคยา เขาคิชกูฏ พาราณสี ขอส่งบุญกุศลมาถึงทุกท่านเสมือนหนึ่งท่านได้ทำด้วยตนเอง   พุทธคยา เป็นที่ที่พวกเรารักผูกพัน ทันทีที่เครื่องบินลง ถึงคยา เรารู้สึกเหมือนกลับบ้าน ใจของเรากลับมาอยู่กับลมหาย...
1 |