• กิจกรรม
กิจกรรมปี 2015
วันที่ : 24 ธ.ค. 2558
#เข็มทิศภาวนาอินเดีย เป็นความปิติซาบซึ้งใจที่สุด ครูอ้อยเคยไปทั้ง4สังเวชณียสถานแล้ว แต่ครั้งนี้เป็นการไปร่วมกับชาวเข็มทิศ ที่ภาวนาในเข็มทิศภาวนากันมาอย่างเข้มข้น ทำให้ทุกสถานที่ที่เราไป เราได้ภาวนากันอย่างซาบซึ้ง พร้อมทั้งสาธยายพระสูตร จนเกิดความเข้าใจในธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีก...
วันที่ : 27 พ.ย. 2558
เข็มทิศภาวนา ครั้งที่ 16  นำภาพมาฝาก สำหรับกิจกรรมดีๆ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมมีจิตเป็นกุศล ทำประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ด้วยความไม่ประมาท                               &n...
วันที่ : 11 ธ.ค. 2558
เข็มทิศภาวนา ครั้งสุดท้าย ของปี 2558 จบลง ด้วยความปิติยินดี ของผู้เข้าร่วมภาวนา อนุโมทนาบุญกับครูอ้อย เจ้าภาพ เจ้าภาพร่วม ธรรมะอาสา ทุกท่าน ในการจัด เข็มทิศภาวนาครั้งที่ 17                 ...