• กิจกรรม
กิจกรรมปี 2013
วันที่ : 24 พ.ค. 2556
ประมวลภาพกิจกรรมเข็มทิศภาวนา 6 เมื่อวันที่  24-26 มีนาคม 2556 ครูอ้อยเป็นเจ้าภาพ จัดการภาวนาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่  6 โดยในครั้งนี้นอกจากทุกท่านได้เข้าใจธรรมะ จากการภาวนาและซาบซึ้งกับการบรรยายธรรม ในช่วงค่ำกับครูอ้อยเช่นเคยแล้ว  ยังได้ร่วมกันเดินเว...
วันที่ : 8 มี.ค. 2556
ประมวลภาพกิจกรรมเข็มทิศภาวนา 5 เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2556 ครูอ้อยเป็นเจ้าภาพ จัดการภาวนาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่  5 โดยในครั้งนี้ทุกท่านที่ไปต่างได้เข้าใจธรรมะ จากการภาวนาและซาบซึ้งกับการบรรยายธรรม ในช่วงค่ำกับครูอ้อยเช่นเคย  รวมถึงการผ่อนคลายกายใจท่ามกลางธรร...
วันที่ : 16 มี.ค. 2556
ตื่น ตะลึง ซาบซึ้ง กว่าทุกครั้ง  ภาพบรรยากาศงานเข็มทิศความสุข ครั้งที่ 3 โดยสมาพันธ์ไลฟ์โค้ชเข็มทิศจิตใต้สำนึก จัดอบรมหลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึกฟรี ให้กับประชาชนชาวไทยกว่า 3,000 คน  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2256 นำโดยครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง และ ผู้เชี่ยว...