• กิจกรรม
กิจกรรมปี 2012
วันที่ : 10 ก.พ. 2555
ชาวเข็มทิศทุกคน นอกจากเรียน วิชาเพื่อประสบความสำเร็จในทางโลก มีความสุขกับครอบครัว ให้อภัยพ่อแม่และตัวเอง แล้ว ทุกคนยังไปร่วมกันปฏฺบัติธรรม ทุกสามเดือน เพื่อให้เกิดปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรม ...
วันที่ : 11 พ.ค. 2555
การขัดเกลาฝึกฝนตนเองต้องทำอย่างต่อเนื่อง แม้เมื่อผู้เรียนออกจากห้องเรียนเข็มทิศจิตใต้สำนึกไปแล้ว จะต้องหมั่นไต่ถาม ปรึกษาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับเพื่อนๆและครูอ้อย ทุกวันผ่านพื้นที่เฉพาะ สำหรับครูและนักเรียน ไปจนถึงการนัดติว ที่ครูอ้อยจัดสอนฟรีให้นักเรียนครั้งละ1วันเต็ม ในการทบ...
วันที่ : 17 มิ.ย. 2555
ประมวลภาพกิจกรรมเข็มทิศภาวนา 2 ...