เกี่ยวกับครูอ้อย

ครูมาเชียร์พวกเรา ครูอวยพรพวกเรา ช่วยแนะนำบอกทางเท่านั้น แต่การลงมือทำให้สำเร็จ ต้องเริ่มจากการลงมือทำของพวกเราเอง ทำทุกวัน สำเร็จทุกวัน

ให้ทำทั้งความสำเร็จภายนอกและภายในไปพร้อมๆกัน ภายในให้สงบร่มเย็น ภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

ทำสภาวะแวดล้อมให้ปราณีต เอื้อต่อการทำความดี ต่อการรักษาใจ จัดคน จัดของ จัดใจ ให้เป็นระเบียบไม่รกรุงรัง

ยิ้มอิ่มใจ หลับเป็นสุข ตื่นมีพลังทุกคนค่ะ #เข็มทิศชีวิต #เข็มทิศภาวนา #ddnard #happiness #meditaion

ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง ตลอดเวลาเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จ นักเขียน ครู ผู้บรรยายธรรม ผู้แจกแจงเรื่องยากให้ง่าย ช่วยให้ชีวิตคนมากมายเติบโตอย่างก้าวกระโดด
 
เข็มทิศชีวิต ที่ขายดีที่สุดที่มีคนอ่านหลายล้านคนในประเทศไทย หลายคนเรียนรู้ รู้สึกดี แต่ยังไม่นำไปใช้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุดของตนเอง ครูอ้อยจึงได้ศึกษาหาเทคนิควิธีการต่างๆ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ความสุข จิตใต้สำนึก NLP  Hypnotherapy ที่จะทำให้คนแต่ละคนมี เข็มทิศชีวิตเป็นของตนเอง เพื่อดูแลชีวิตตนเอง ทำสิ่งที่ควรลงมือทำได้อย่างยอดเยี่ยม กล้าหาญ ทรงพลัง และเป็นสุข
 
ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง เข็มทิศชีวิต เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนด้านจิตใต้สำนึกจากสถาบันชื่อดังจากต่างประเทศทั้งด้าน Hypnotherapy และ NLP  ทำให้สามารถนำเข็มทิศชีวิต มาทำเป็นเข็มทิศ In Action เป็นเข็มทิศจิตใต้สำนึก ที่ช่วยผู้คนให้เคลื่อนตนเองไปสู่จุดที่ดีที่สุดในตัวเอง
 
ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง เข็มทิศชีวิต เมื่อนำวิทยาศาสตร์ว่าด้วยสารเคมีในสมอง ที่ทำให้เกิดความสุข ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรม และเทคโนโลยีการบริหารจัดการ พลังจิตใต้สำนึก ที่ได้รับการวิจัยศึกษาเป็นที่ยอมรับมาแล้วทั่วโลก รวมกับกฏแห่งเข็มทิศชีวิต  ความเข้าใจแบบเข็มทิศชีวิตซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งแบบตะวันออก ทำให้ความสำเร็จไปควบคู่กับความสุข ความรัก ความสงบ จึงกลายเป็นวิธีการที่เป็นรูปธรรมสำหรับบริหารจัดการชีวิต ในทุกๆวัน 
 
ทำอย่างไรเราจึงปล่อยถั่วในกำมือ ลืมสิ่งที่ควรลืม จำสิ่งที่ควรจำ ปล่อยวางสิ่งที่ควรปล่อย ลงมือจัดการสิ่งที่ควรจัดการ อนุญาตให้ตัวเองประสบความสำเร็จ มีความรักที่ดี มีความสุข เพื่อตัวเองและคนที่รักด้วยใจที่เป็นสุข สงบ มั่นคง
 
ความพิเศษในการเรียนรู้กับครูอ้อย ที่แตกต่างจากที่ใดในโลกคือ การคลี่คลายสิ่งที่อยู่ในใจของผู้เรียน ด้วยเทคนิคต่างๆในแต่ละนาที ผู้เรียนไม่ได้มาเรียนเพื่อความรู้เท่านั้น แต่ยังผ่านกระบวนการคลี่คลายสิ่งที่อยู่ในใจตัวเอง ให้อภัย ยกระดับความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ทั้งของตนเอง พ่อแม่ และผู้คน ภายในบรรยากาศการเรียนรู้แห่งความรักความอบอุ่น แห่งมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
 
 
 

About MasterMaster DDnard is an all-time best seller author of Thailand and the most sought-after mind healer in Asia. She has been healing the minds of millions, teaching total mindfulness and mind management classes, and giving inspirational talks to public for over 18 years.

 

What makes her special is that she brings out people's pure potentiality by using the best of Eastern world and Western world healing methods and life management science--from her renowned Life Compass, NLP (Neuro-Linguistic Programing), Total Mindfulness, Wealth management, to Hypnotherapy. She heals wounds, dries tears, and instills the inner strength in people's hearts so they can manage their tough life challenges with ease, step out of the comfort zone, unleash their full potential of their true self, and live life to the fullest. Her techniques are practical and have truly transformed the lives of countless people from all over the world.