เกี่ยวกับหลักสูตร

       หลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึก ในปัจจุบันได้รับการพัฒนามาอย่างก้าวกระโดดในทุกหลักสูตร จนปัจจุบันนี้ ในการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง จะมีการทำงานกับเรา หลายระดับ อาทิ 

        ข. การสำรวจ ปรับเปลี่ยนแผนที่การมองโลกมองชีวิต มองเห็นโอกาส สิ่งดีงาม คนดีดี ความสุข ความสำเร็จ ที่ในอดีตอาจถูกจำกัดไว้ด้วยประสบการณ์ในอดีต (

       ค. การปรับสภาวะ ทางร่างกาย อารมณ์ ความคิด จิตใจส่วนที่ลึกที่สุด (State) 

คำถามที่เราตอบตัวเองจากจิตใต้สำนึกในหลักสูตรนี้คือ

        คุณให้บริการอะไรกับโลกนี้ อะไรอย่างแท้จริง

       คุณต้องการอะไรในชีวิตแน่ๆ แน่ใจแล้วหรือWhat make you really happy?        อะไรทำให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริง อย่างแท้จริง อย่างแน่ใจWhat you can not risk to loose?       อะไรที่คุณไม่สามารถเสี่ยงสูญเสียได้      แล้วคุณกำลังเดิมพันสิ่งนั้นเพื่อความสุขเฉพาะหน้าหรือเปล่าWhat are you doing?What are you really doing?Learn, Love, Live, Leave a legacy and Enlighten in Every steps.by OI Dhitinart Napattalung

ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง

 ชาวตะวันออกนั้น รู้ดีว่า ความเชื่อมโยงระหว่างพ่อแม่ และลูกนั้นลึกซึ้งนัก สิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังทางความคิด อารมณ์ ความเชื่อ มุมมองต่อโลก มีผลต่อเรามากกว่าที่เรารู้ 

ในห้องเรียนจิตใต้สำนึก คนมากมายพบว่าสิ่งใดก็ตามที่คนไม่ให้อภัยในพ่อแม่สิ่งนั้นมีผลอย่างลึกซึ้งในชีวิตของเขา ทั้งเรื่องการเงิน ชีวิตคู่ ความสำเร็จ การอนุญาตให้ตัวเอง มีความมั่นคงทางการเงิน มีความสุขประสบความสำเร็จ หลุดออกจากรูปแบบความล้มเหลวบางอย่างของพ่อแม่ จนกว่าเขาจะยอมรับและให้อภัยพ่อแม่ได้อย่างแท้จริง 

Trance) Trance

 

หลักสูตรเข็มทิศจิตใต้สำนึก ทุกหลักสูตร เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบสัมมนา ฝึกอบรม ไม่ใช่การบำบัด และไม่รับบำบัด ผู้เรียนต้องมีสุขภาพและใจแข็งแรง สามารถเลือกคำแนะนำที่เหมาะกับตนเองไปใช้ และลงมือทำให้ถูกต้องเหมาะกับชีวิตตนเอง "ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำ ผู้เรียนต้องลงมือทำชีวิตตนเองให้ดีงาม"

หลักสูตรที่เปิดสอน