ครูอ้อยไม่จัดห้องเรียนเข็มทิศแล้วนะคะ เพราะครูสอนเพราะครูต้องการสร้าง Impact ในการช่วยคนเวลาที่เขาเจอปัญหาชั่วคราว ที่พอเขาเข้าใจเขาก็ไปต่อได้ วันนี้ 9 ปีผ่าน ครูพบว่า การสร้าง Impact ของครูสามารถทำได้ผ่านวิธีอื่นมากมาย มีสิ่งสำคัญอีกหลายอย่างที่เราอยากทำ

สำหรับคนที่คิดถึงครู ช่วงนี้ครูต้องไปดูแลโรงเรียนเข็มทิศอาสาฟรีเพื่อเด็กในชนบท ให้ทุนการศึกษาเด็กในชนบททำงานใหม่ๆ หลายตัว มีกิจกรรม BigCeo Club ที่ครูไปร่วมมีพี่ๆที่ครูเคารพมาสอนชุดความรู้สำคัญที่ครูสนใจ วันนี้ครูไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเพื่อ อัญเชิญปลียอดทองคำขององค์พระธาตุพนม

ขอบุญกุศลทั้งปวงส่งถึงทุกท่านด้วยเทอญ
#ปิดตำนานห้องเรียนเข็มทิศ #ห้องเรียนเข็มทิศครั้งสุดท้าย #ครูอ้อยไม่สอนเข็มทิศแล้ว #ครูอ้อยไปเที่ยว

ด้วยรักและปรารถนาดี
ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง